miércoles, 13 de abril de 2016

"You can't break a man the way you do a dog or a horse - the harder you beat a man, the taller he stands.” (Far Cry 2)

No hay comentarios:

Publicar un comentario